ทัวร์กระบี่ ล่องแก่ง พังงา โปรแกรม B
ทัวร์ล่องแก่ง กระบี่-พังงา โปรแกรม B

รายละเอียดโปรแกรม
ทัวร์ล่องแก่ง (แพยาง) เต็มวัน
Program B
08.00 น. ❤ รับท่านจากโรงแรม ที่พักโดยรถตู้ปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่แคมป์ล่องแก่ง จังหวัดพังงา ( อุทยานแห่งชาติโตนปริวรรต )
10.30 น. ❤ เมื่อเดินทางถึงแคมป์ฯ พักดื่มกาแฟและน้ำเย็น ๆ ก่อนจะเปลี่ยนผ้าและเตรียมความพร้อมออกผจญภัยกับการล่องแก่งระยะทาง 5 ก.ม. กับไกด์และทีมงานมืออาชีพ ท่ามกลางสายน้ำเชี่ยว ชุ่มฉ่ำ โขดหิน และธรรมชาติที่สวยงาม
12.00 น. ❤ อิ่ม อร่อยกับอาหารกลางวัน และผลไม้ตามฤดูกาลท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม
  ❤ ออกเดินทางต่อไปยังน้ำตกโตนปริวรรต และเดินเท้าชมป่าต้นน้ำแห่งเมืองพังงา สนุกสนานกับการเล่นน้ำตกเย็นสบาย หรือพักผ่อนริมน้ำตกตามอัธยาศัย
  ❤ เพลิดเพลินกับการนั่งช้าง และเดินป่า ชมความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
❤ สนุกสาน เพลิดเพลินไปกับการแสดงของช้างแสนรู้ เช่น การสาธิตการนวดโดยใช้ลูกช้างตัวน้อยๆ และเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปและให้อาหารช้าง และพบกับลิงแสนซนที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดี ในการโชว์การเก็บมะพร้าวจากต้น
15.30 น. ❤ จบโปรแกรมทัวร์ เดินทางกลับกระบี่
17.30 น. ❤ เดินทางกลับ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
   
ราคาทัวร์ / 1 ท่าน *
ผู้ใหญ่ : บาท    2,000.-           1,500.-
เด็ก : บาท     1,400-            1,000.-
  จองทัวร์
 *(เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี)     **ราคาพิเศษ สำหรับ 3 ท่านขึ้นไปค่ะ
 
อัตราค่าบริการรวม :
✔รถรับ-ส่งตามรายการ ✔ ค่าบริการล่องแก่ง ✔ เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์ต่าง ๆ
✔ อาหารกลางวัน ✔ ผลไม้ เค้กกระบี่ ✔ ชา กาแฟ น้ำดื่ม
✔ มัคคุเทศก์มืออาชีพ ✔ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ
✔ ประกันภัยนักท่องเที่ยว
 สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย : 
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
ทะเล กระบี่
✔ ผ้าขนหนู
✔ โลชั่นกันแดด
✔ หมวกและแว่นตากันแดด
✔ กล้องภ่ายรูป
 คำแนะนำเพิ่มเติม 
เวลา : ที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริงจะขึ้นอยู่ กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมหรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับ จริงได้จากเอกสารยืนยันที่จะได้หลังจากได้รับการ ยืนยันการจอง
เด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ : เพื่อความปลอดภัย สตรีมีครรภ์และเด็กเล็ก ไม่สามารถเดินทางร่วมโปรแกรมทัวร์นี้ได้ และเด็กอายุน้อยควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ผู้ประกอบการจะมีผู้ดูแลแต่ไม่อาจสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง
อาหาร : ที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล และเป็นอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้ หากท่านไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใดหรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยเราได้รวมค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใดอีก เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
 หมายเหตุ :   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำ


ทัวร์ล่องแก่งกระบี่